bg/ en/ de/ fr/ it/

Секюрити Хъб

Единственият по своята същност и структура Секюрити Хъб в България включва водещи специалисти, експерти и преподаватели в сферата на сигурността.

Основните направления на работа на Секюрити Хъб включват:

- Звено за анализи и превенция в сферата на сигурността
- Център за обучения на кадри
- Полигон за тактически обучения, разположен в близост до София
- Експертен и независим секюрити тръст - екип, за подпомагане в случаи на кризи на националните служби и органи на реда