bg/ en/ de/ fr/ it/

Превенция

Превенция

Екипът на B2 Security изготвя стратегически документи с анализи и насоки за превенция в следните области:
-
  • срещу пробиви в сигурността на производствени предприятия и инфраструктурни обекти
  • срещу онлайн сривове, загуби на бази данни и компроментиране на бази данни
  • срещу кибер престъпления, вкл. мониторинг, анализ и отговор на хибридни атаки
  • срещу иницииране на протести и безредици
  • срещу разпространение на зарази в селското стопанство
  • срещу битова престъпност
  • срещу пътни инциденти