bg/ en/ de/ fr/ it/

Криптометрика

Криптометрика

За нуждите на производствени предприятия с цел защита, проследване на партиди и контрол на спедиция и пратки:
-
  • шифровано маркиране на опаковки, етикети и различни видове повърхности, вкл.метални.
  • криптиране на лого
  • криптирана номерация на продукти, бутилирана и пакетирана агро продукция
  • вграждане на код на материалите
  • вграждане на защитени географски наименования/означения
  • вграждане на търговски марки
  • вграждане на специфики и характеристики на продукта
Управление и контрол чрез специализиран софтуер.

Системата е професионално решение за пълно проследяване на продукти в производството и търговията чрез гравиране / печат / перфориране на шифрована марка върху всеки продукт след или преди опаковането му. Това дава възможност за проследяване на отделните продукти по цялата верига на доставките, от производството до крайния потребител, и помага на производителите значително да намалят фалшифицирането, като гарантират, че продуктите могат лесно да бъдат идентифицирани. Нашето решение предотвратява фалшифицирането по-добре от всяко друго решение на пазара.

Системата може да се интегрира към къстъм мобилно уеб приложение според крайните нужди.