bg/ en/ de/ fr/ it/

Актуално

видео наблюдение

Глобалният пазар за киберсигурност и видео наблюдение се очаква да нарасне с 6,2% годишно до 2023

Май 11, 2020
Глобалният пазар на продукти и услуги в сферата на киберсигурността, включително софтуер и системи за видеонаблюдение се очаква да нарасне с по-бавен среден темп от прогнозираното в началото на тази година и да бъде около 6,2% годишно до 2023 г. , поради икономическите последици от пандемията на коронавирус през 2020 г.

Пазарът на киберсигурност нарасна силно през 2018 и 2019 г. поради силните основни фактори, включително продължаващата кибер заплаха и променящото се отношение към риска, водено от комбинация от регулация и подобрена информираност, най-вече от страна на бизнеса. Освен това нарастващата глобална икономика предостави възможности на организациите да инвестират в нови цифрови процеси и в сигурността, необходими за подобряване на устойчивостта във все по-рисковата онлайн среда. Тези взаимосвързани тенденции, съчетани с ниското ниво на насищане на пазара на сигурност, ще продължат да поддържат положителният растеж на индустрията, въпреки пандемията от COVID 19. 

Въздействието на COVID-19 върху световната икономика ще бъде дълбоко, въпреки че дълбочината и продължителността на получената рецесия остават несигурни.

Въпреки това ще има последствия върху бюджетите за киберсигурност и намалените разходи през 2020 г., въпреки че киберсигурността се е развила значително след последната рецесия през 2009 г., когато масово се премина към облачни или отдалечено управлявани услуги. В резултат на това сигурността се превръща във все по-стратегически проблем и предприятията са по-малко способни да се освободят от нея при намаляване на разходите. Независимо от това, предприятията ще се борят с ограничените парични потоци и замразяването на бюджета през 2020 г. и отлагането на проекти вероятно ще бъде широко разпространено, което забавя инвестициите в нови проекти за киберсигурност.

След 2020 г. тенденцията за растеж на киберсигурността ще се възобнови с възстановяването на редица инфраструктурни инвестиции.

Преобладаващите пазарни сили, стимулиращи инвестициите до 2019 г., ще останат до голяма степен непроменени, докато иновациите в индустрията за създаване на нова добавена стойност, включително увеличена автоматизация, по-добра визуализация (в сектора на системите за видео наблюдение) и по-бързо откриване и реагиране на заплахи, вероятно ще създадат нови възможности за приходи.