bg/ en/ de/ fr/ it/

Актуално

Капитан Андреево

ГКПП Капитан Андреево вече е обект от националната сигурност

Окт. 12, 2022
Министерският съвет реши в Списъка с стратегическите обекти от национално значение да бъдат включени и части от Граничния контролнопропускателен пункт „Капитан Андреево” (ГКПП).

Решението беше взето след разкритията на предишния редовен кабинет, при които се доказа, че държавата е губела милиарди левове от неосъществен ефективен контрол на агро храни и животни от трети страни, неправомерно възложен да се извършва от частни компании.

В резултат от този скандал кабинетът беше свален и се стигна до поредните избори за 48 Народно събрание.

С обявяването на контролния пункт като обект от национално значение контролът изцяло ще се извършва от държавата. С друго решение кабинетът ще отпусне и средства от бюджета за изграждане на съответната държавна лаборатория.

ГКПП Капитан Андреево е най-натовареният сухопътен граничен пункт на България, който от години е традиционен канал за трафик на контрабандни продукти, наркотици и нелегален трафик на акцизни стоки, а също и хора. От години ГКПП-то е обект на засилен интерес от страна на специални служби от Запада и Близкия изток. 

Списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност:

Сектор "Земеделие, производство и безопасност на храните"

1. Стратегически дейности:
1.1. Производство на храни;
1.2. Съхранение на храни;
1.3. Контрол по безопасността на храните;
1.4. Селско стопанство:
а) производство на храни;
б) съхранение на храни;
в) контрол по безопасността на храните;
г) напоителни системи.

II. Сектор "Екология"
1. Стратегически дейности:
1.1. Екология.

III. Сектор "Водни ресурси"
1. Стратегически дейности:
1.1. Осигуряване на питейна вода;
1.2. Контрол на количеството на водните запаси;
1.3. Мониторинг на качеството на водата.

Стратегически обекти:
2.1. Язовири с национално значение за питейното водоснабдяване, в т.ч.:
а) язовир "Искър";
б) язовир "Кърджали";
в) язовир "Студена";
г) язовир "Ивайловград";
д) язовир "Асеновец";
е) язовир "Огоста";
ж) язовир "Панчарево";
з) язовир "Христо Смирненски";
и) язовир "Батак";
к) язовир "Арда";
л) язовир "Цонево";
м) язовир "Йовковци";
н) язовир "Камчия";
о) язовир "Боровица";
п) язовир "Ясна поляна";
р) язовир "Среченска бара";
с) язовир "Бели Искър";
т)  язовир "Тича".

Сектор "Здравеопазване"
1. Стратегически дейности:
1.1. Спешна медицинска помощ;
1.2. Медицинска и болнична помощ;
1.3. Производство на лекарства и субстанции;
1.4. Внос на животоспасяващи и животоподдържащи лекарства и субстанции.

Стратегически обекти:
2.1. Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (МБАЛСМ) "Н. И. Пирогов";
2.2. Болница "Лозенец".

Сектор "Икономика"
1. Стратегически дейности:
1.1. Производство и съхранение на продукти, свързани с отбраната;
1.2. Износ на продукти, свързани с отбраната.

Стратегически обекти:
2.1. "ВМЗ" - ЕАД - гр. Сопот;
2.2. "АРСЕНАЛ" - АД - гр. Казанлък;
2.3. "ДУНАРИТ" - АД - гр. Русе;
2.4. "ЕМКО" - ЕООД - гр. София;
2.5. "ОПТИКС" - АД - гр. София;
2.6. "ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП" - АД - гр. Панагюрище;
2.7. "АВИОНАМС" - АД - гр. Пловдив;
2.8. "АРКУС" - АД - гр. Лясковец;
2.9. "САМЕЛ - 90" - АД - гр. Самоков;
2.10. "ЕЛОВИЦА 1895" - АД - Габрово;
2.11. "ЧЕРНО МОРЕ" - АД - гр. Варна;

Сектор "Енергетика"
1. Стратегически дейности:
1.1. Управление на отрасъл енергетика;
1.2. Производство на електрическа енергия, добив на въглища и експлоатация на хидротехнически съоръжения;
1.3. Дейности по съхранение и транспорт на свежо ядрено гориво и на отработено ядрено гориво, управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
1.4. Пренос на електрическа енергия;
1.5. Разпределение на електрическа енергия;
1.6. Пренос и съхранение на природен газ;
1.7. Производство на горива.

Стратегически обекти:
2.1. "АЕЦ Козлодуй";
2.2. Площадка "АЕЦ Белене";
2.3. Обектите на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци": "Радиоактивни отпадъци - Козлодуй", "Извеждане от експлоатация - Козлодуй", "Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци - Нови хан", "Национално хранилище за радиоактивни отпадъци" в община Козлодуй;
2.4. Комплекс "Марица изток" в състав: "Мини Марица изток" с клонове: рудник "Трояново-1", с. Трояново, рудник "Трояново-север", с. Ковачево, и рудник "Трояново-3", с. Медникарово; Система за отвеждане на водите на р. Овчарица извън целика на рудник "Трояново-север" - леви и десни притоци; "ТЕЦ Марица изток 2"; "ТЕЦ Контур Глобал Марица изток 3"; "ТЕЦ ЕЙ И ЕС - Гълъбово"; "Брикел";
2.5. "ТЕЦ Варна";
2.6. "ТЕЦ Бобов дол";
2.7. Обекти на "Топлофикация София" - ЕАД: "ТЕЦ София" и "ТЕЦ София изток";
2.8. Каскада "Белмекен - Сестримо - Чаира", каскада "Доспат - Въча", каскада "Баташки водносилов път", каскада "Долна Арда", с прилежащите им енергийни обекти и хидротехнически съоръжения;
2.9. Централно диспечерско управление и териториалните диспечерски управления на "Електроенергиен системен оператор" - ЕАД;
2.10. Електрически подстанции: 400 kV "Добруджа", 400 kV "София запад", 750 kV "Варна", 400 kV "Червена могила" и 400 kV "Благоевград";
2.11. Открита разпределителна уредба 400 kV "Марица изток 3";
2.12. Електропроводи: 400 kV "Алабак" и 400 kV "Крива река";
2.13. Диспечерските центрове на "Електроразпределение Юг" - ЕАД, "Електроразпределение север" - АД, и "ЧЕЗ Разпределение България" - АД;
2.14. Електрическа подстанция 110/10 kV "София Център"
2.15.Кабелни линии на територията на гр. София: 110 kV "Левски", 110 kV "Дондуков" и 110 kV "Руски";
2.16. Преносни газопроводи, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
2.17. Централно управление на "Булгартрансгаз" - ЕАД;
2.18. Подземно газово хранилище "Чирен", сондажи и компресорна станция;
2.19. Промишлено-експлоатационни блокове и технологични съоръжения на компресорни станции: "Кардам 1 и 2", "Вълчи дол", "Провадия", "Ихтиман", "Петрич", "Странджа", "Лозенец", "Полски Сеновец", "Расово" и "Нова Провадия";
2.20. Газоразпределителни станции, захранващи топлоелектрически и отоплителни централи, нефтохимически и петролни производства, разположени по преносните газопроводи в страната: "ГРС Девня", "ГРС ТЕЦ Варна", "ГРС Шумен", "АГРС Русе изток", "ГРС Плевен", "ГРС София 1", "ГРС София 2", "ГРС София 3", "ГРС София 4", "ГРС Перник", "АГРС Топлофикация Враца", "ГРС Бургас", "ГРС Димитровград" и "АГРС ТЕЦ Север Пловдив";
2.11.  "Централно управление на "ЛУКОЙЛ - БЪЛГАРИЯ" - ЕООД;
2.22.  "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас";

Сектор "Транспорт" 
Стратегически дейности:
1.1. Осъществяване на сухопътен транспорт, в т. ч. изграждане и поддържане на инфраструктурата и транспортните средства, необходими за нормалното функциониране на тази дейност;
1.2. Осъществяване на железопътен транспорт, в т.ч. дейностите, осъществявани от Национална компания "Железопътна инфраструктура" и "Български държавни железници" - ЕАД;
1.3. Въздушен транспорт, в т.ч. дейностите, осъществявани от "България Ер" - АД;
1.4. Воден транспорт, в т.ч. дейностите, осъществявани от "Български морски флот" - АД и "Българско речно плаване" - АД.

Стратегически обекти:
2.1. Обект "951";
2.2. Обект "708";
2.3. Обект "131";
2.4. Обект "577";
2.5. Метрополитен - София;
2.6. Железопътни възли - София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна и Русе;
2.7. Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение";
2.8. Летища - София, Варна, Бургас и Пловдив;
2.9. Летище Горна Оряховица и Летище Балчик;
2.10. Пристанища:
а) Варна;
б) Бургас, включително пристанищен терминал "Росенец";
в) Видин;
г) Русе;
д) Лом.

Сектор "Телекомуникации и информация" 
1. Стратегически дейности:
1.1. Фиксирани телефонни услуги;
1.2. Мобилна телефония;
1.3. Радиоразпръскване, радиокомуникации;
1.4. Информационни системи (ИС) на държавната администрация;
1.5. Управление на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;
1.6. Дейност по пренасяне на класифицирана информация.

Стратегически обекти:
2.1. "БТК" - АД;
2.2. Център за управление на мрежата на "БТК" - АД, София, ул. Хайдушка поляна 8;
2.3. НУРТС - връх "Ботев";
2.4. "Мобилтел" - ЕАД, "Космо България "Мобайл" - ЕАД;
2.5. Съобщителни обекти със специално предназначение от Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, София, ул. Ген. Й. В. Гурко 6;
2.6. Контролен технически център на "Електронно правителство" в Комплекс "Бояна", дом 3;
2.7. Административната сграда на комуникациите на БНТ - София, ул. Сан Стефано 29;
2.8. Националният радио-телевизионен център - София, бул. Цариградско шосе 111;
2.9. Регионалните телевизионни центрове в Пловдив, Варна, Русе и Благоевград;
2.10. Българското национално радио;
2.11.  "Български пощи" - ЕАД.
IХ. Сектор "Държавно управление" 

Стратегически дейности:
1.1. Гарантиране на демократичните устои на държавното управление;
1.2. Охрана на държавната граница и отбрана на територията, териториалното море и въздушното пространство на страната;
1.3. Правораздавателна дейност;
1.4. Сигурност;
1.5. Защита от кризи и природни бедствия;
1.6. Управление и поддържане на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (НССПЕЕН-112);
1.7. Съхранение и управление на стоки, материали и суровини, представляващи ДР и ВВЗ;
1.8. Дейностите, осъществявани от Специалната куриерска служба във връзка с изпращане, предаване, пренасяне и приемане на материали, съдържащи класифицирана информация.

Стратегически обекти:
2.1. Президентството;
2.2. Народното събрание;
2.3. Министерският съвет;
2.4. Комплекс "Бояна";
2.5. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
2.6. Министерството на външните работи.
2.7. Временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница.
2.8. Агенцията по вписванията.
2.9. Агенцията по геодезия, картография и кадастър.