bg/ en/ de/ fr/ it/

Актуално

надзор на транзакциите с крипто валути

Въвежда се надзор на транзакциите с крипто валути и контрол на токените, заради схеми на организираната престъпност

Дек. 06, 2022
Промени в европейското законодателство променят коренно търговията с крипто валути. Както Б2 Секюрити писахме още в нчалото на 2022-а година, Европейския парламент инициира цялостно осветляване на платформите за покупко-продажба на крипто валути, обосновавайки се от нуждата за проследяване на криптовалута, с оглед рисковете от пране на пари, пресичането на финансиране от страна на организираната престъпност и финансиранети на тероризма. Зад тези позиции обаче всъщност стои силното лоби на банковите институции, които подготвят законодателните регламенти и механизми, чрез които самите те са влязат активно в сферата на крипто валутите и да не бъдат повече губещи по отношение на възможностите пред виртуалните валути.


Преди да предостави криптоактивите на разположение на бенефициера, доставчикът на услуги за превод на криптоактиви на бенефициера следва да се увери, че инициаторът на превода не е физическо лице, субект или група, обект на целенасочени ограничителни мерки, и да определи дали са налице други рискове от изпиране на пари или финансиране на тероризъм. Доставчиците на услуги за превод на криптоактиви следва да разчитат на подходящи инструменти, включително иновативни технологични решения, за да се гарантира, че преводът на криптоактиви може да бъде идентифициран индивидуално. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да създадат и да поддържат алтернативни процедури в тази връзка, включително възможността да не се изпраща лично идентифицируема информация.

В случай на превод на криптоактиви от нехостван портфейл доставчикът на услуги за превод на криптоактиви на бенефициера следва да събере информацията, изисквана съгласно настоящия регламент, и да информира компетентните органи, когато някой от неговите клиенти е получил сума над 1000 EUR от нехоствани портфейли.

Членовете на ЕП прегледаха и измениха предложението на Европейската комисия и беше постигнато временно споразумение от Парламента и Съвета през юни 2022 г. Сега то очаква окончателно одобрение от Парламента, както и от държавите от ЕС.

Чрез регулиране на публични оферти на крипто-активи, правилата ще осигурят финансова стабилност на банките. Правилата обхващат прозрачност, разкриване, разрешение и надзор на транзакциите. Евродепутатите искат издаването на някои от токените да се контролира от Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган.

Парламентът също така прие правила относно използването на технологии за разпределен регистър, като блокчейн, за търговията с криптоактиви. Такива технологии позволяват запис на взаимодействия и прехвърляне на крипто-активи. Целта на това законодателство е да контролира изцяло търговията с крипто-активи, като същевременно се запази високо ниво на финансова стабилност за банките, прозрачност и възможност за интегритет на пазара.