bg/ en/ de/ fr/ it/

Актуално

крипто-валута

Български и македонски кол центрове в мащабни измами с крипто-валута

Март 14, 2022
С все по-широкото признаване на криптовалутите като средство за плащане, зачестяват и случаите, в които биват използвани част от криминални схеми - предимно от организираната престъпност. Въпреки това цялостния брой и стойност на криптовалутните транзакции, свързани с криминална дейност, все още преставляват сравнително ограничен дял от сивата икономика в сравнение с парите в брой и други форми на разплащане. Използването на криптовалути е свързано с редица ограничения, като високата нестабилност вероятно е главният фактор, който възспира престъпниците от това да я използват за дългосрочни инвестиции.

През последните години се наблюдава ръст в използването на криптовалути като част от криминални дейности, както и за пране на пари придобити от такива. Престъпниците също са станали и по-изкусни в използването им. Освен употребата на криптовалути с цел завоалиране на паричните потоци като част от все по-сложно устроените схеми за пране на пари, те биват и използвани все по-често като метод на заплащане или като средство за инвестиционни измами.

Броя на случаите включващи използването на криптовалути за финансиране на тероризъм остава ограничен.
Използването на криптовалути в престъпността вече не се ограничава само и единствено до случаи на киберпрестъпност. Сега то се разпростира и до всички видове криминални проявления, които включват превод на финансови ресурси. Въпреки това мащабът и цялостният дял, представляващ незаконното използване на крипотвалути като част от криминални дейности, са трудни за определяне. Престъпниците и престъпните мрежи, които са част от организираната престъпност до голяма степен продължават да разчитат на фиатна валута.

Мрежите за пране на пари, които специализират в прането на пари в голям мащаб като услуга, са приели криптовалутите и предлагат своите услуги на други престъпници. Незаконното използване на криптовалути се асоциира най-вече с пране на пари, онлайн (и не само) търговията на незаконни стоки и услуги, както и измами. Измамите са най-често идентифицираните предикатни престъпления сред незаконното използване на криптовалути. Криптовалутите продължават да бъдат използвани във сферата на преводите, що се отнася до нарастващия брой престъпни схеми свързани със сексуално насилие над деца.

Регулациите, които отговарят за използването на криптовалутите и свързаните с тях рамки против прането на пари, стават все по-ефективни. Подобрената регулация на криптовалутните среди, изисква от мрежовите доставчици и интернет платформите да записват по-голям обем информация относно потребителите и транзакциите, което от своя страна подобрява реакциите на правоприлагащите органи, по отношение на незаконното използване на криптовалути.

Услуги, посредници и методи за завоалиране
Незаконните финансови средства рядко биват превеждани директно от портфейл в портфейл. Вместо това, те преминават през многоетапен процес, включващ различни юридически лица, много от които са напълно нови и не са част от стандартизираните и регулирани доставчици на разплащателни услуги. Методи за завоалиране и други контрамерки продължават да бъдат разработвани и използвани от престъпниците.

Обмен и търговски механизми
Обменните „бюра“ за криптовалути са онлайн доставчици на финансови услуги, които позволяват на потребителите да закупуват и обръщат криптовалути в други такива или във фиатна валута, срещу заплащането на дадена такса. Те приемат широка разновидност от методи за разаплащане, сред които криптовалути и фиатна валута чрез банков превод, кредитни карти или доставчици на онлайн услуги. Някои от тях обаче приемат плащания само под формата на криптовалута.

В Европейския съюз тези услуги оперират под формата на законни бизнеси и подлежат на проверка от съответние институции. Те попадат в същата регулаторна рамка като банките и други финансови услуги и са задължени да идентифицират своите потребители и да докладват подозрителни действия от тяхна страна на съответните органи.
Престъпниците обаче прибавят все повече стъпки към процеса на прането на пари и разчитат на нелицензирани обменни „бюра“. При тях често изискванията за опознаване на клиента (доказателство за самоличност и за настоящ адрес) са доста занижени и позволяват незаконното търгуване с криптовалути чрез обмен на финансови средства, с помощта на различни парични пазари. Някои от тези „бюра“ са обвинени в посредничество за дейности обвързани с пране на пари и незаконни транзакции, чрез използването на фалшиви и откраднати самоличности.

Съществуват и вградени услуги, поместени в законни обменни „бюра“, които успяват да замаскират незаконните дейностти като част от целия поток от транзакции. Те използват ликвидидността и достъпа до търговски двойки на по-големите доставчици на услуги, като правят потребителски профили на своите бизнеси в големите обменни „бюра“. Често срещани примери за подобни вградени услуги включват извънборсовите и разменни услуги, описани по-късно в тази глава. Тези обменни „бюра“ не са единственият начин за търгуване с криптовалути в замяна на фиатна валута и обратното. Достъпни са няколко начина за директно търгуване между купувач и продавач, което ги прави безопасни опции за завоалиране на финансови операции.

P2P (peer-to-peer) търгуването се отнася до директното търгуване на криптовалути между две страни без посредник. P2P търгуването намалява риска от проследяване като пропуска процеса по идентификация, изискван от обменните „бюра“, но носи със себе си висок риск, когато става дума за измами, тъй като транзакциите не са защитени. Потребителите, желаещи да закупят или продадат криптовалута, се свързват директно едни с други и процеса протича по взаимно договорени условия, а не по условията поставени от обменното „бюро“. Директният контакт между потребители може да доведе до това едната страна да наруши сделката като изобщо не плати договорената сума.
Няколко платформи биват посредници на P2P търгуване, намирайки най-подходящите съчетания между купувач и продавач, като предпазват потребителите и транзакциите чрез ескроу услуга (депозиране в сметка управлявана по довереност), която ограничава риска от измами.

Въпреки че P2P платформите се ползват основно за търгуване в по-малък мащаб, през последните години, извънборсовото търгуване с криптовалути набира популярност и при по-големи транзакции. Извънборсовото търгуване е още един метод за директен обмен между копувач и продавач, покривайки транзакции, които могат да бъдат крипто към крипто, крипто към фиатна валута, фиатна фалута към крипто, както и крипто към други стоки. Двете страни не са принудени да прилагат пазарната цена при транзакцията и могат да договорят цената помежду си. Тъй като транзакциите се случват извън обменните „бюра“, дори значителните по размер транзакции не повлияват на криптовалутния пазар. Този процес би могъл да включва купувач и продавач в неформална обстановка (ресторант или хотел) или установени платформи и услуги. Много от обменните „бюра“ отварят извънборсови гишета за да подпомогнат осъществяването на големи покупко-продажби на криптовалути от потребителите. Установената среда за търгуване трябва да спазва регулаторната рамка против пране на пари и в по-голямата част от случаите включва използването на банкови преводи. Съществуват също независими извънборсови брокери, които играят ролята на посредници между заинтересованите страни, като в замяна получават процент от стойността на транзакцията.

Услуги и основни методи на завоалиране
Услугите за крипто-обмен позволяват бързото обръщане на една криптовалута в друга като поставят заявка от страна на потребителите. Тези транзакции са труднопроследими, когато добре познати криптовалути биват заменяни за по-непознати такива или за поверителни криптовалути, което подсилва анонимността на транзакцията. Много от тези доставчици на услуги използват изключително леки или направо несъществуващи процедури за легитимиране на клиента. В някои случаи те дори си позволяват да рекламират, че не спазват дадените изисквания и мерки. Популярността на криптовалутите е довела до създаването на способи, които позволяват и допълнително ускоряват използването им, като предоставят и възможности за пране на нелегални доходи. Потребителите могат да използват своите виртуални активи почти навсякъде, чрез така наречените крипто дебитни карти.

Използването на криптовалутите в престъпността
Криптовалутите са все по-предпочитани в схемите за пране на пари и се асоциират особено много с някои предикатни престъпления, сред които биват измамите и трафика на наркотици. Също така, те биват използвани като метод на заплащане срещу незаконни стоки и услуги предлагани онлайн или във физическия свят.

Прането на пари е основната престъпна дейност, свързана с неправомерното използване на криптовалути. Нарастващата популярност и приемането на криптовалутите водят до тяхното все по-често ползване в схемите за пране на пари. Други престъпни дейности, при които се забелязва зачестено използване на криптовалути са най-често свързани с използването им като метод за разплащане в замяна на нелегални стоки и услуги, измамни крипто инвестиции и киберпрестъпност. Във всичките случаи, престъпниците искат да прикрият източника на незаконните активи, използвайки криптовалути. Редица индикатори сочат как престъпниците замесени в измами, се осланят до голяма степен на използването на криптовалути.

Криптовалутите са и основният начин за плащане, предпочитан за онлайн закупуване на нелегални стоки като дрога или порнографски материали с непълнолетни лица. Това се отнася най-вече за уебсайтове от „тъмната мрежа“, които се занимават с такъв тип търговия. Съществуват и различни видове злонамерен софтуер, чиято цел е кражба на криптовалути, както и „копаенето“ на крипто използвайки компютърния ресурс на неподозиращи потърпевши. Схемите за изнудване, които прилагат киберпрестъпниците, също до голяма степен използват криптовалути. Мрежови услуги и мрежова инфраструктура като сървъри, виртуални частни мрежи (VPN) и хостинг услуги, които биват недобронамерено използвани с престъпна цел биват най-често закупувани чрез криптовалути.

Пране на пари
На практика всички видове незаконни печелби биват изпирани, използвайки криптовалути. Тези дейности варират от прането на приходи, които вече са в дигитална форма като плащането на откупи, до трансформацията на огромни количества пари в брой във виртуални активи. Примери за използването на криптовалути в схемите за пране на пари включват закупуването на им от престъпни мрежи, използвайки нелегални приходи, както и използването на крипто като метод за превод на самите суми.

Използването на криптовалути в схемите за пране на пари зачестявя и много от престъпните мрежи разчитаха на криптовалутите като начин за разплащане по-време на Ковид-19 пандемията. Мрежите за пране на пари, които специализират в прането на пари в голям мащаб са приели криптовалутите и предлагат своите услуги на останалите участници в престъпните среди. Тези мрежи могат да разчитат на вече установената от тях инфраструктура като множеството от банкови сметки, както и дълбоки разбирания относно банковата система и използването на финансовите технологии. Мрежите за пране на пари предлагат услугите си на останалите престъпни мрежи, а те включват придобиването или търгуването с криптовалути, узаконяването на нелегални активи, както и финалното превеждане на вече изпраните пари по сметките на престъпниците. Мрежите, които се занимават професионално с пране на пари представляват значителна заплаха и дават възможност на други престъпни мрежи да функционират. Пазарите в „тъмната мрежа“ рекламират възможността да бъдат използвани доставчици на услуги, които се специализират в прането на пари. Също така те предоставят информация как престъпниците могат да осребрят своите криптовалути, като например заменят Bitcoin за подаръчни ваучери или предплатени дебитни карти.

Измами
Измамите са най-често идентифицираното предикатно престъпление, що се отнася до нелегалното използване на криптовалути, отговаряйки за повече от половината идентифицирани криминални транзакции. Престъпниците замесени в измами или използват професионални услуги предлагащи пране на пари или създават свои собствени схеми със същата цел.

Престъпниците които са замесени в инвестиционни измами са особено умели, когато става дума за използването на криптовалути с цел прикриване на нелегални приходи. Крипто инвестиционни измами са идентифицирани в няколко страни членки на ЕС. Замесените създават интернет страници които предлагат инвестиции в криптовалути или рекламират доходоносни инвестиции и подтикват инвеститори към създаването на сметки в онлайн платформи за търгуване. Друг метод е чрез кол центрове, чиито оператори предлагат възможности за малки инвестиции, които биха донесли големи печалби. Жертвите на такъв тип схеми остават с впечатлението че биха могли да следят своите инвестиции с помощта на онлайн платформи. За жалост целия процес е заблуда. Брокерите се опитват да придобият информация за жертвите чрез техники за социално инжинерство, като печелят доверието им чрез симулации на търгуване.

Български и македонски кол центрове занимаващи се с измами
Една от тези престъпни мрежи успява да създаде няколко различни онлайн платформи за търгуване, обявявайки значителни печалби от инвестиции с висок риск и криптовалути. Престъпната групировка е поддържала поне четири такива, на пръв поглед професионално изглеждащи платформи за търгуване, примамвайки своите жертви чрез реклами в социалните медии и в различни търсачки. Членовете на престъпната група са се представяли за опитни брокери, когато са се свързвали със своите жертви през създадения от тях кол център. Заподозрените са използвали специално манипулиран софтуер, с който показвали „печалбите“ от инвестициите, мотивирайки жертвите да инвестират още повече. Измамната схема, зад която стоят основно лица от израелски произход, била разпространена чрез кол центрове, които оперирали от България и Северна Македония. Престъпната мрежа успяла да осъществи измами в цяла Европа на стойност 30 милиона евро.

Трафик на наркотици
Криптовалутите са все по-често използвани с цел пране на пари придобити от наркотрафик. През последните години европейските власти провеждат няколко на брой разследвания, засягащи прането на пари, придобити от наркотрафик, чрез криптовалути. Тези мащабни операции обикновено засягали сециализирани престъпни мрежи, които предлагат професионални услугу за пране на прани чрез криптовалути.

Заключения
Както при повечето технологични иновации, криптовалутите са най-напред използвани недобронамерено от киберпрестъпници, преди да се разрастнат и до други видове криминални дейци. В началото киберпрестъпниците се чустват в безопасност, като просто провеждат нелегалните си транзакции в Биткойни. Не след дълго става ясно, че Биткойн далеч не е толкова анонимен или непроследяем, когато след блокчейн анализ успешно биват проведени няколко на брой разследвания. Следователно, криминалното използване на криптовалути трябвало да бъде свързано с използването на услуги, които да подсилят анонимността.

Повечето примери включват изпирането на приходи придобити от престъпна дейност. Разработката на специализарани престъпни групи за пране на пари чрез криптовалути, неизбежно е улеснило престъпниците, свеждайки нужните технически знания до минимум, като по този начин допринася за широкоразпространеното използване на тези техники от множество престъпни дейци и мрежи.

Криптовалутите остават привлекателни за престъпниците, основно заради своята псевдоанонимна природа, както и леснотата и бързината, с която финансови средства могат да бъдат изпратени навсякъде по света. Въпреки това използването на криптовалути за нелегални дейности изглежда представлява само малка част от цялостната криптовалутна икономика и се оказва, че е сравнително по-малкo от количеството незаконни парични средства в традиционните финансови среди.

© 2022 B2 Security