bg/ en/ de/ fr/ it/

Аналитика

Аналитични дейности

Списък на аналитичните дейности и доклади по сфери на експертиза, които изготвяме:
 
  • анализи за средата на сигурност в производствени предприятия
  • защита на производствени процеси срещу нелоялна конкуренция чрез имитации и др.
  • анализи в сферата на кибер сигурността и внедряването на онлайн иновации
  • аналитични дейности в сферата на продоволствената сигурност, вкл.спедиция на аграрна продукция, храни и напитки, агрохимия и др.
  • анализи в сферата на престъпността на регионално ниво
  • анализи в областта на незаконната миграция; противодействие на трафика на хора
  • безвъзмездно съдействие и експертни консултации с институции при обмен на аналитична информация